Waar we voor staan


Onze missie is: ‘Samen groeien’

Wij willen dat de kinderen bij ons op school zich uiteindelijk ontwikkelen tot zelfstandige deelnemers aan onze maatschappij. Als leerkrachten stimuleren en steunen wij hen vanuit onze zes gekozen kernwaarden. We vragen van kinderen als basishouding nieuwsgierig te zijn om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Met respect creëren wij voor hen een basis voor een veilig leerklimaat, waarin vol vertrouwen kan worden samen gewerkt. Wij zijn verantwoordelijk voor het optimaal begeleiden van het leerproces van onze kinderen en ook

 van onszelf en we geven kinderen tegelijk ook verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Wij blijven met een open blik onderzoeken wat ons daarin te doen staat. Wij geven ruimte om authentiek te zijn, en leren kinderen daarop te mogen en kunnen vertrouwen. Het nemen van initiatief moedigen wij aan waarbij zelfstandig handelen gestimuleerd en gewaardeerd wordt.

We omringen kinderen met veel zorg en aandacht. We zien graag dat zij met een gezonde dosis zelfvertrouwen de wereld in stappen en deze met hun talenten een stukje mooier kunnen maken.

Leerkrachten zijn erop gericht dat kinderen het beste uit zichzelf halen en met veel plezier naar school komen. Dat kan:

• als kinderen merken dat ze welkom zijn

• als ze voelen dat ze serieus genomen worden

• als er voldoende rust en veiligheid is

• als er ruimte is om samen te lachen

• als kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen

• als ze de begeleiding krijgen die past bij hun mogelijkheden

• als kinderen zelfstandigheid ontwikkelen en eigen keuzes leren maken

Veilige school

Voor een optimale ontwikkeling is een veilig klimaat nodig en moeten kinderen goed in hun vel zitten.  Dat is een voorwaarde om optimaal tot leren te komen. Daarom besteden we als school veel en gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind en het respectvol met zichzelf en elkaar omgaan. We werken daarom in elke groep met KiVa. Het team van De Plataan is hiervoor opgeleid en kinderen worden actief betrokken om andere kinderen, daar waar nodig, te helpen en/ of te ondersteunen.  


De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work