Onderwijs op maat  

 

Bij ons staat telkens de vraag centraal: ‘Wat heeft elk kind nodig om zich verder te ontwikkelen?’  We observeren en analyseren de resultaten van alle leerlingen van de groep. In plannen leggen we vast wat het kind nodig heeft voor de verdere ontwikkeling en wat de te behalen doelen zijn. We voeren met regelmaat ouder- en kindgesprekken om samen de ontwikkeling te bespreken en inzichten en ervaringen te delen.
Ieder kind heeft een eigen identiteit en eigen talenten en kwaliteiten. Op onze school willen we graag dat ieder kind zich gekend voelt. De Plataan staat voor passend onderwijs voor ieder kind. Er is extra aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn. Afhankelijk van de behoefte kiest de leerkracht voor passende instructie, leeractiviteiten of -materialen. Nauwkeurig houden we de vinger aan de pols van het ontwikkelingsproces. We maken hierbij onder meer gebruik van het landelijk leerlingvolgsysteem van CITO.      

Samenwerkingsverband passend onderwijs

 

Sinds 1 augustus 2014 werkt CNS, de Stichting waartoe De Plataan behoort, samen met andere schoolbesturen in de regio binnen het samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school. 
Wilt u meer weten over De Plataan en Passend Onderwijs? Lees dan het document 'Onze school en passend onderwijs'.
De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work