Meerbegaafdheid

Het aanbod aan leerstof moet zo goed mogelijk aansluiten bij de leerbehoeften van de leerlingen. Om leerlingen uit te dagen kunnen we leerstof compacten, verrijken en verbreden.

Plusklas

Daarnaast heeft De Plataan een plusklas om kinderen die dat nodig hebben meer uit te dagen in hun creatieve denkproces. Vier ochtenden in de week komen kinderen van verschillende scholen als plusklas bij elkaar. De leerlingen worden zorgvuldig geselecteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gedachtegoed van Mönks (autoriteit op het gebied van begaafdheidsonderzoek). Naast cognitie, zijn ook onder meer werkhouding, motivatie en leergierigheid belangrijke aspecten.

Inventieve oplossingen bedenken

De leerlingen starten ’s-morgens, samen met leerlingen van enkele andere scholen van CNS, gezamenlijk in de kring. Vervolgens is er vanuit verschillende invalshoeken aandacht voor filosoferen en debatteren. Ook nemen de kinderen deel aan spellen die ze zelf hebben ontworpen. Gezamenlijk bedenken ze inventieve oplossingen voor ingewikkelde kwesties. Met als doel: samen ontdekken hoe dingen met elkaar samenhangen. Relaties leggen prikkelt het brein en stimuleert het zoeken naar creatieve oplossingen.

Eigen thema’s en opdrachten

Daarna werken de kinderen individueel of in tweetallen aan eigen thema’s. Hiervoor maken we gebruik van materialen die speciaal zijn opgezet voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Maar ook van opdrachten die ze zelf formuleren. Veel opdrachten worden aangeboden in digitale vorm. De leerlingen van de plusklas stellen zich hierbij leerdoelen die zij ieder verwoorden in hun eigen ontwikkelplan. Hierbij staan vaardigheden centraal. De leerkracht van de plusklas begeleidt hen hierin. De leerlingen worden gestimuleerd om te reflecteren op eigen mogelijkheden en zullen soms ook de grenzen daarvan ontdekken. Een eigen opdracht resulteert in een product of presentatie, en wordt gevolgd door een terugblik op het proces en de ontwikkeling van eigen vaardigheden.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work