Klachtenregeling

Onze school werkt in het kader van de Kwaliteitswet met een klachtenregeling en we zijn aangesloten bij een klachtencommissie. Want hoe we ook ons best doen, waar gewerkt wordt kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Voor alle klachten is ruimte, zij worden niet onder de tafel geschoven. Dit is niet alleen goed voor de openheid op school, maar ook voor de kwaliteit van de school/het onderwijs. 

Wanneer zich problemen voordoen en u wilt uw ongenoegen hierover uiten, neemt u in eerste instantie contact op met de leerkracht van uw kind. Indien u het gevoel heeft niet voldoende gehoord te worden of de problematiek wordt niet opgelost dan is de volgende stap altijd een gesprek met de directie en/of MT-lid. Is er nog steeds geen oplossing voor het probleem dan kunt u contact opnemen met de interne contactpersoon Petra Hoogeweg en/of Margriet Kieft of u stelt zich in verbinding met de algemeen directeur van CNS, Dhr.R. Sakko.

Hebben de voorgaande stappen geen oplossing voor het probleem gebracht, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en BVE. Het adres is bij de directie te verkrijgen.

De klachtenregeling heeft betrekking op: agressie, geweld en pesten, discriminerend gedrag, seksuele intimidatie en ander machtsmisbruik. Op basis van uw klacht kunnen de klachtencommissie en vertrouwenspersoon onze school aanbevelingen doen. Op de website van CNS vindt u de klachtenregeling onder > Beleid en regelingen > documenten


Interne contact- en vertrouwenspersonen

Wanneer u behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek over mogelijke vormen van discriminatie of machtsmisbruik en u wilt dat niet doen met een leerkracht of de directeur van de school, dan kunt u de contactpersonen van onze school benaderen, zoals reeds hierboven vermeld. Deze zijn aangesteld door de Vereniging CNS en kunnen u, als u dat wilt, in contact brengen met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon: Mevrouw Sonja Tettero. Op de website van CNS vindt u meer informatie onder ouderinformatie --> klachtenregeling.

 

De onafhankelijke vertrouwenspersoon

Mevr. Sonja Tettero
Sonja@vertrouwenszaken.nl
 06-24676470
De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work