‘Samen groeien’

De naam van onze school, De Plataan, vertelt wat we als school willen zijn: een veilige plek voor elk kind (zoals de schaduw van de boom) zodat we de kernwaarden die bij De Plataan horen, terugzien in de praktijk van elke dag. De schors van de boom heeft puzzelvormige platen: de platen samen vormen de schors van deze prachtige boom. Zo is het ook met de kinderen. Ieder kind heeft zijn of haar eigen vorm en kleur: dat is belangrijk. Je groeit als puzzelstuk afzonderlijk én met elkaar: samen groeien!

Nelson Mandela heeft ooit gezegd: ‘Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen.’ Natuurlijk zijn rekenen en taal daarin essentiële vakken; de opbrengsten op dit punt moeten op orde zijn. Maar vooral willen we kinderen op weg helpen door hen richting te geven… zelfstandigheid, authenticitieit, verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid, respect en initiatiefrijk zijn hierbij onze belangrijke kernwaarden.
De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work