Oudertevredenheid

 

Eens per 4 jaar wordt binnen de stichting CNS, op alle scholen een oudertevredenheidspeiling uitgevoerd.
Naar aanleiding van de OTP gaan als team direct aan de slag  met de feedback die we gekregen hebben. Met name het pestgedrag nemen we heel serieus en als team werken we preventief door gebruik te maken van de methode KIVA. Hoe gaan we op De Plataan met elkaar om? Wat accepteren we absoluut niet en welke afspraken maken we dan met elkaar? 

Omdat De Plataan dit schooljaar gestart is, is er nog geen peiling gehouden t.a.v. de oudertevredenheid. Zodra dit gedaan is, kunt u deze informatie hier verwachten.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work