Ouderbetrokkenheid

Voor ouders is een belangrijke rol weggelegd op de Plataan. Hoe intensiever ouders betrokken zijn bij het leren en ontwikkelen van hun kind, hoe beter dat is voor het welbevinden en presteren.
Contact met ouders is voor ons daarom een aspect waar we veel aandacht aan geven. U mag van ons verwachten, dat wij u voortdurend op de hoogte blijven houden van de ontwikkeling van uw kind. Zowel op het gebied van de leerprestaties als op sociaal-emotioneel vlak.

Wij hebben u als ouder nodig om kind optimaal te kunnen helpen in zijn of haar ontwikkeling

Oudercontactmomenten

Op een aantal vaste momenten gedurende het schooljaar gaan we met ouders in gesprek, zoals:

§  Startgesprek of intakegesprek vlak voordat uw kind bij ons op school komt.

§  Twee oudergesprekken per jaar.

Uiteraard kunnen ouders ook op andere momenten met ons het gesprek aangaan over hun kind en zullen wij op andere momenten een gesprek aanvragen. Het is altijd mogelijk om tussentijds te praten met een leerkracht, de interne begeleider of de directeur. Wanneer u een afspraak maakt bent u ervan verzekerd dat wij ruim de tijd nemen voor een gesprek.

Ook organiseren wij een informatieavond en soms ook ouderavonden gedurende het schooljaar. Deze zijn bedoeld om u mee te nemen in ontwikkelingen of projecten waar we mee bezig zijn. 

Oudertevredenheid    

Eens per 4 jaar wordt binnen de stichting CNS, op alle scholen een oudertevredenheidspeiling (OTP) uitgevoerd. Omdat wij sinds 1 augustus ‘De Plataan’ zijn, is er geen recente peiling beschikbaar.

Ervaringen en verhalen van ouders

Wilt u meer weten over hoe wij samenwerken met ouders en hoe ouders onze school ervaren?
De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work