Aanmelden

U en uw kind zijn van harte welkom op de Plataan. Graag vertellen we u meer over onze school. Bel voor een afspraak voor een kennismakingsbezoek met de directeur: 0318-414103.
U kunt ook onderstaand contactformulier invullen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *

Het kennismakingsbezoek begint met een gesprek. We vertellen u over de werkwijze op De Plataan, onze visie op leren en ontwikkelen van kinderen en hoe we dit in praktijk brengen. Uiteraard kunt u al uw vragen stellen. Na dit gesprek krijgt u een rondleiding door de school, zodat u een beeld krijgt van onze manier van werken en de sfeer kunt proeven. Onze ervaring is dat tijdens de rondleiding de meeste vragen die u heeft, beantwoord zullen worden.

 

Uw kind is jonger dan vier jaar?

Als u na het kennismakingsbezoek besluit voor de Plataan te kiezen, dan vult u het inschrijfformulier uit het informatiepakket in. Vanaf dat moment ligt de actie bij ons. Ongeveer acht weken voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de toekomstige groepsleerkracht telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Ook krijgt u een oudervragenlijst toegestuurd.
Tijdens het intakegesprek bespreekt de leerkracht met u de ingevulde vragenlijst en spreekt u samen een viertal dagdelen af waarop uw kind mag komen wennen in de groep (twee weken voordat uw kind vier wordt). Vanaf de vierde verjaardag is uw kind elke dag van harte welkom in de klas!

Uw kind is ouder dan vier jaar?

Voor instromende kinderen die ouder zijn dan vier jaar, geldt dat de vorige school een onderwijskundig rapport toestuurt. Onze Intern Begeleider (IB-er) heeft altijd telefonisch overleg met de IB-er van de school van herkomst. Ook kan een observatie in de huidige groep een onderdeel zijn van het aannamebeleid. Het onderwijskundig rapport wordt in dat overleg besproken door de leerkracht en de IB-er. Mocht er aanleiding toe zijn, dan nemen wij contact met u op.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work